Από τα Απόβλητα στην Ενέργεια: Τι Είναι Η Βιομάζα;

Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι ακριβώς είναι η βιομάζα; 

Είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται πολύ τον τελευταίο καιρό, ειδικά σε συζητήσεις για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και τη βιωσιμότητα. Τι σημαίνει όμως στην πραγματικότητα;

Παρακάτω θα μάθετε:

  • Τι Είναι Η Βιομάζα;
  • Κύριες Πηγές της Βιομάζας
  • Τεχνολογία Απόδοσης Βιομάζας
  • Εφαρμογές Βιομάζας
  • Συχνές Ερωτήσεις

Τι Είναι Η Βιομάζα;

Εργοστάσιο βιομάζας

Με τον όρο βιομάζα αναφέρεται όλο το υλικό που προέρχεται από ζωντανούς οργανισμούς, όπως φυτά και ζώα (ζωικά απόβλητα). 

Προκύπτει από τη διαδικασία της φωτοσύνθεσης, όπου τα φυτά μετασχηματίζουν την ηλιακή ενέργεια σε βιομάζα. 

Η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή στερεών, υγρών, και αέριων καυσίμων, καθώς επίσης και για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμικής ενέργειας.

Βιομάζα Ως Ανανεώσιμη Πηγή Ενέργειας

Η βιομάζα θεωρείται ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, καθώς τα υλικά της μπορούν να συλλέγονται και να ανανεώνονται στη φύση, όπως το φυτικό υλικό και τα δασώδη απορρίμματα. 

Ως αποτέλεσμα, η χρήση βιομάζας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση της εξάρτησης από ορυκτά καύσιμα και στη μείωση των εκπομπών αερίων.

Επιπλέον, η βιομάζα αποτελεί μια προσιτή και οικονομική πηγή ενέργειας, καθώς έχει χαμηλότερο κόστος κατανάλωσης σε σχέση με τα ορυκτά καύσιμα, όπως το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο.

Επίσης, το κόστος λειτουργίας της βιομάζας είναι σχετικά μικρό, αναλόγως το είδος του βιοκαυσίμου που χρησιμοποιείται.

Ωστόσο, υπάρχουν κάποιες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η χρήση της βιομάζας ως πηγή ενέργειας, όπως η ανάγκη για μεγάλους χώρους εγκατάστασης των καυστήρων και η υψηλή κατανάλωση νερού για την παραγωγή και τη μετατροπή των βιοκαυσίμων.

Ποιές Είναι οι Κύριες Πηγές της Βιομάζας;

ξύλα για βιομάζα

Ξύλο Και Καυσόξυλα

Το ξύλο και τα καυσόξυλα αποτελούν μία από τις κύριες πηγές βιομάζας. Οι πηγές αυτές παρέχουν θερμότητα κατά την καύση τους, χρησιμοποιούνται συχνά σε οικιακά τζάκια και σόμπες. 

Το ξύλο είναι μια ανανεώσιμη και περιβαλλοντικά φιλική πηγή ενέργειας.

Πέλλετ Και Ροκανίδια

Τα πέλλετ και τα ροκανίδια είναι άλλες δύο εναλλακτικές πηγές βιομάζας. 

Τα πέλλετ παράγονται από συμπιεσμένο ξύλο, ενώ τα ροκανίδια προκύπτουν από την ανακύκλωση ξύλων και μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θέρμανση.

Κτηνοτροφικά Απόβλητα

Τα κτηνοτροφικά απόβλητα, όπως κοπριά και άλλα υποπροϊόντα, αποτελούν μια σημαντική πηγή βιομάζας. 

Τα απόβλητα μετατρέπονται σε βιοαέριο, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή θερμότητας ή ηλεκτρικής ενέργειας.

Απορρίμματα Βιομηχανιών Τροφίμων

Τα απορρίμματα των βιομηχανιών τροφίμων, όπως φλοιοί, κουκούτσια και άλλα υπολείμματα, αποτελούν μια εναλλακτική πηγή βιομάζας. 

Τα απορρίμματα αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την παραγωγή βιοκαυσίμων ή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της καύσης.

Λύματα Και Οργανική Ύλη

Τέλος, τα λύματα και η οργανική ύλη αποτελούν μια σημαντική πηγή βιομάζας. 

Η ανάκτηση υδάτων και οργανικών ουσιών από τα λύματα μπορεί να παράγει βιοαέριο και βιολογικά ενεργό υλικό, το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή ενέργειας ή ως γεωργικό εδαφωτικό υλικό.

Που Μπορεί να Αξιοποιηθεί Τεχνολογικά η Βιομάζα;

Αξιοποίηση Βιομάζας

Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα μπορεί να επιτευχθεί μέσω της καύσης ή της αερόθερμης αποδόμησης των υλικών. 

Κατά τη διαδικασία αυτή, η ενέργεια που απελευθερώνεται μετατρέπεται σε ηλεκτρική ενέργεια μέσω ενός τούρμπογεννήτριας. Ο βαθμός απόδοσης της ηλεκτρικής ενέργειας κυμαίνεται από 20-40%.

Παραγωγή Θερμότητας

Για την παραγωγή θερμότητας από βιομάζα, χρησιμοποιούνται κυρίως λέβητες βιοκαυσίμου. 

Τα καύσιμα αυτά, όπως ξύλο, κοκκιοποιημένα τσίπ και καλλιεργούμενα φυτά, παράγουν θερμότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για θέρμανση, παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, ή ζέστανση βιομηχανικών διαδικασιών.

Ενεργειακή Αξιοποίηση Κατά Την Καύση

Η καύση της βιομάζας πραγματοποιείται σε μια μεγάλη ποικιλία εξοπλισμού, όπως λέβητες, καυστήρες, και άλλα συστήματα. 

Κατά τη διαδικασία αυτή, τα καύσιμα αντλούν την αποθηκευμένη ενέργεια από τη φύση και τη μετατρέπουν σε χρήσιμη ενέργεια. 

Ανάλογα με τον τύπο των βιοκαυσίμων και του εξοπλισμού, το κόστος λειτουργίας θεωρείται γενικά χαμηλότερο από πετρέλαιο και φυσικό αέριο, εξυπηρετώντας έτσι την εξοικονόμηση πόρων, ενώ ταυτόχρονα προωθεί τη βιωσιμότητα και τη βιοσυμβατότητα.

Πού Μπορεί Να Εφαρμοστεί η Βιομάζα;

κάρβουνο απο βιομάζα

Σόμπες Και Τζάκια Βασισμένα Σε Βιομάζα

Οι σόμπες και τα τζάκια βασισμένα σε βιομάζα χρησιμοποιούν ξύλα, πηλέτες ή άλλα βιομαζικά προϊόντα ως καύσιμο για την παραγωγή θερμότητας. 

Η βιομάζα, όπως τα ξύλα, προέρχεται από τον φυτικό κόσμο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως οικολογική και βιώσιμη εναλλακτική λύση στα ορυκτά καύσιμα.

Θέρμανση Επαγγελματικών Χώρων

Η βιομάζα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για τη θέρμανση επαγγελματικών χώρων, όπως θερμοκήπια, όπου είναι διαθέσιμες μεγάλες ποσότητες βιομάζας. 

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η βιομάζα καίγεται σε κατάλληλους λέβητες για να παράγει θερμότητα, μειώνοντας ταυτόχρονα τις εκπομπές ρύπων και το κόστος θέρμανσης.

Βιοαιθανόλη Και Βιοντίζελ

Η βιομάζα μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή βιοκαυσίμων, όπως η βιοαιθανόλη και το βιοντίζελ. 

Η βιοαιθανόλη παράγεται από τη ζύμωση οργανικών υλικών πλούσια σε ζάχαρη ή αμυλοποιήσιμο υλικό, όπως το καλαμπόκι, ενώ το βιοντίζελ παράγεται από τριγλυκερίδια φυτικών ελαίων ή ζωικών λιπαρών. 

Τα βιοκαύσιμα είναι φιλικά προς το περιβάλλον, καθώς συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και των μολύνσεων από αιωρούμενα σωματίδια.

Σε γενικές γραμμές, η βιομάζα προσφέρει μια σειρά εφαρμογών στον τομέα της ενέργειας, προάγοντας τη βιωσιμότητα και την περιβαλλοντική προστασία. 

Είτε χρησιμοποιείται σε σόμπες και τζάκια, είτε για τη θέρμανση επαγγελματικών χώρων ή την παραγωγή βιοκαυσίμων, η βιομάζα είναι μια αξιόλογη εναλλακτική πηγή ενέργειας.

Συχνές Ερωτήσεις για την Βιομάζα

υλικά βιομάζας

Πώς συλλέγεται η βιομάζα;

Η βιομάζα συλλέγεται από το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των προϊόντων, αποβλήτων και υπολειμμάτων που προέρχονται από τη γεωργία, τη δασοκομία και τις συναφείς βιομηχανίες. 

Επίσης, μπορεί να περιλαμβάνει το βιοαποικοδομήσιμο κλάσμα των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων. 

Τα υλικά της βιομάζας συλλέγονται και μπορούν να ανανεωθούν, καθιστώντας την μία πράσινη και βιώσιμη πηγή ενέργειας.

Ποιά Είναι Η Τιμή Πώλησης της Βιομάζας;

Η τιμή πώλησης της βιομάζας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το είδος της και την ποσότητα που αγοράζεται. 

Συνήθως, κυμαίνεται από χαμηλότερες τιμές για μεγάλες ποσότητες και από περιφερειακές πηγές, μέχρι υψηλότερες τιμές για μικρότερες ποσότητες και ειδικότερες εφαρμογές. 

Η τιμή πώλησης επηρεάζεται επίσης από την τοπική ζήτηση, την προσφορά και τις κυβερνητικές πολιτικές και κινήτρων.

Δεν υπάρχει σίγουρη τιμή πώλησης.

Back to blog