Πώς Συνδέονται τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ: 3 Τρόποι

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ είναι συσκευές που μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική, συμβάλλοντας στην παραγωγή καθαρής ενέργειας.

Η σύνδεση των φωτοβολταϊκών πάνελ γίνεται με 3 τρόπους. Με παράλληλη σύνδεση, σύνδεση σε σειρά και με μικτή σύνδεση που είναι συνδυασμός και των 2.

Στο παρακάτω άρθρο θα δούμε αναλυτικά:

  • Σύνδεση Φωτοβολταϊκών
  • Σύνδεση Φωτοβολταϊκών με Μπαταρία
  • Καλωδίωση Φωτοβολταϊκών

Πως Γίνεται η Σύνδεση των Φωτοβολταϊκών;

συνδεση φωτοβολταικων

Όπως αναφέραμε και πρίν η σύνδεση γίνεται με 3 τρόπους. Παρακάτω θα δούμε αναλυτικά και τους 3.

Σύνδεση φωτοβολταικών πάνελ σε σειρά

Η σύνδεση φωτοβολταϊκών πάνελ σε σειρά γίνεται με σκοπό την αύξηση της τάσης του συστήματος, ενώ η ισχύς παραμένει σταθερή. 

Αυτό επιτυγχάνεται με τη σύνδεση των θετικών πόλων των φωτοβολταϊκών πάνελ στους αρνητικούς πόλους των επόμενων πάνελ.

Η τάση του κάθε πάνελ προστίθεται στην τάση του επόμενου, ενώ η ισχύς παραμένει σταθερή.

Αυτό επιτρέπει τη σύνδεση περισσότερων πάνελ σε σειρά για να αυξηθεί η τάση του συστήματος και να επιτευχθεί μεγαλύτερη απόδοση.

Παράλληλη σύνδεση φωτοβολταικών πάνελ

Απο την άλλη, η παράλληλη σύνδεση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος είναι στη σύνδεση πολλών φωτοβολταϊκών πάνελ σε μια κοινή σύνδεση στο ίδιο σημείο του συστήματος, προκειμένου να αυξηθεί η συνολική ισχύς του συστήματος. 

Αυτό σημαίνει ότι η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από κάθε πάνελ συνδέεται παράλληλα στο ίδιο σημείο του συστήματος, αυξάνοντας συνολικά την ισχύ του συστήματος.

Η παράλληλη σύνδεση χρησιμοποιείται συνήθως σε φωτοβολταϊκά πάρκα για να αυξηθεί η συνολική ισχύς του συστήματος έχοντας τον ίδιο αριθμό πάνελ.

Μικτή Σύνδεση

Τέλος, η μικτή σύνδεση περιλαμβάνει την ταυτόχρονη παράλληλη αλλά και σε σειρά σύνδεση φωτοβολταϊκών. 

Για να επιτευχθεί αυτό, πρέπει να συνδέσετε δύο ή περισσότερα πάνελ σε σειρά και κατόπιν να συνδέσετε τα υπόλοιπα πάνελ παράλληλα.

Η μικτή σύνδεση είναι χρήσιμη σε περιπτώσεις που η ισχύς του συστήματος και η τάση πρέπει να αυξηθούν ταυτόχρονα λόγω των συνθηκών του περιβάλλοντος και των απαιτήσεων των αντιστροφέων (inverter).

Εάν ενδιαφέρεστε για εγκατάσταση φωτοβολταικού συστήματος στην οικία η επιχείρηση σας, καλέστε σήμερα στο 2105512500 για δωρεάν μελέτη και προσφορά!

Σύνδεση Φωτοβολταϊκών με Μπαταρία

συνδεση φωτοβολταικων με μπαταρια

Τύποι μπαταρίας

Υπάρχουν διάφοροι τύποι μπαταριών που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για τη σύνδεση με τα φωτοβολταϊκά πάνελ. Κάποιοι από αυτούς περιλαμβάνουν:

  • Μολύβδου-Οξέος (Pb-Acid): Είναι η πιο κοινή επιλογή λόγω της χαμηλής τιμής και της αξιοπιστίας τους. Ωστόσο, απαιτούν συχνή συντήρηση και έχουν μικρότερη διάρκεια ζωής.
  • Ιόντων Λιθίου (Li-ion): Προσφέρουν μεγαλύτερη ενεργειακή αποθήκευση και διάρκεια ζωής σε σύγκριση με τις μολύβδου-οξέος. Είναι ελαφρύτερες και απαιτούν λιγότερη συντήρηση, αλλά έχουν υψηλότερο κόστος.

Σύνδεση με Μπαταρία

Για να συνδέσετε τα φωτοβολταϊκά πάνελ με μια μπαταρία, ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα:

  1. Εγκαταστήστε έναν χειριστή φόρτισης (Charge Controller) ανάμεσα στο φωτοβολταϊκό πάνελ και τη μπαταρία. Αυτός θα ελέγχει τη ροή της ενέργειας ώστε να αποφευχθεί υπερφόρτωση ή βλάβη στην αποθήκευση.
  2. Συνδέστε το θετικό καλώδιο (+) του πάνελ στο θετικό διακόπτη του χειριστή φόρτισης και το αρνητικό καλώδιο (–) στο αρνητικό διακόπτη.
  3. Συνδέστε τα καλώδια της μπαταρίας στο χειριστή φόρτισης, το θετικό καλώδιο (+) στο θετικό διακόπτη και το αρνητικό καλώδιο (–) στο αρνητικό διακόπτη.
  4. Για τη σύνδεση περισσότερων από μίας μπαταρίας, μπορείτε να τις συνδέσετε είτε παράλληλα (για τη διατήρηση της τάσης) είτε σε σειρά (για αύξηση της τάσης), ανάλογα με τις ανάγκες του συστήματός σας.

Με αυτόν τον τρόπο, θα έχετε συνδέσει επιτυχώς τα φωτοβολταϊκά πάνελ με τη μπαταρία, εξασφαλίζοντας σταθερή παροχή ενέργειας για τη χρήση σας.

Τι Χρειάζεται να Ξέρεις για την Καλωδίωση Φωτοβολταϊκών

Η καλωδίωση φωτοβολταϊκών αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι του φωτοβολταϊκού συστήματος και είναι σημαντικό να γνωρίζετε τα ακόλουθα:

Σκοπός: Ο σκοπός της καλωδίωσης των φωτοβολταϊκών είναι η διασύνδεση των ηλιακών πάνελ με το ηλεκτρικό σύστημα ενός κτιρίου ή μιας κατοικίας για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

Τύποι καλωδίων: Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι καλωδίων που χρησιμοποιούνται στα φωτοβολταϊκά συστήματα: Καλωδίωση συνεχούς ρεύματος και καλωδίωση εναλλασσόμενου ρεύματος.

Η καλωδίωση συνεχούς ρεύματος συνδέει τα ηλιακά πάνελ με τον ελεγκτή φόρτισης, ενώ η καλωδίωση εναλλασσόμενου ρεύματος συνδέει τον αντιστροφέα με το ηλεκτρικό σύστημα του κτιρίου.

Μέγεθος καλωδίων: Το μέγεθος του καλωδίου που χρησιμοποιείται στα φωτοβολταϊκά συστήματα καθορίζεται από το ρεύμα που θα το διαρρέει. Όσο μεγαλύτερο είναι το ρεύμα, τόσο μεγαλύτερο είναι το μέγεθος του καλωδίου που απαιτείται.

Συνήθως τα καλώδια των φωτοβολταϊκών έχουν μεγάλο πλάτος για να αντέχουν και την ακτινοβολία.

Μόνωση καλωδίων: Η μόνωση του καλωδίου που χρησιμοποιείται στα φωτοβολταϊκά συστήματα πρέπει να αντέχει στην έκθεση στο ηλιακό φως, τη θερμότητα και την υγρασία.

Back to blog