Γεωθερμική Ενέργεια 101: Η Λύση Για Καθαρή Ηλεκτρική Ενέργεια

Η γεωθερμική ενέργεια είναι μια μορφή ανανεώσιμης ενέργειας που προέρχεται από τη θερμότητα της Γης.

Εξαιτίας της εσωτερικής θερμότητας, αποτελεί μια σημαντική πηγή καθαρής και βιώσιμης ενέργειας.

Η αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας ξεκίνησε από το 1904 και έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο από τότε. 

Συστήματα όπως η αντλία θερμότητας και οι γεωθερμικές στάσεις ηλεκτροπαραγωγής χρησιμοποιούν αυτή την ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρισμού και θέρμανσης.

Στο ακόλουθο άρθρο θα μάθετε:

  • Τι Είναι η Γεωθερμική Ενέργεια
  • Διαδικασία Εκμετάλλευσης Γεωθερμικής Ενέργειας
  • Παραδείγματα Χωρών με Γεωθερμική Ενέργεια
  • Περιβαλλοντικοί και Ενεργειακοί Παράγοντες
  • Μελλοντικές Προοπτικές και Ερευνητικές Κατευθύνσεις
  • Συχνές Ερωτήσεις για την Γεωθερμική Ενέργεια

Τι Είναι η Γεωθερμική Ενέργεια;

γεωθερμική ενέργεια

Η γεωθερμική ενέργεια είναι μια μορφή ανανεώσιμης πηγής ενέργειας που αντλείται από τη θερμότητα του εσωτερικού της Γης. 

Πρόκειται για μια ανανεώσιμη πηγή ενέργειας, καθώς η θερμότητά της προέρχεται από τη φυσική αποκατάσταση της θερμότητας στο εσωτερικό του πλανήτη μας.

Η γεωθερμική ενέργεια αποθηκεύεται πρωτογενώς μέσα στα πετρώματα της Γης και πρέπει να μεταφερθεί στην επιφάνεια για να χρησιμοποιηθεί.

Θερμική Ισχύς και Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας

Η γεωθερμική ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την παραγωγή θερμικής ισχύς και ηλεκτρικής ενέργειας. 

Καταρχήν, η θερμική ενέργεια αξιοποιείται για τη θέρμανση και την ψύξη κτιρίων, γεγονός που καθιστά τη γεωθερμική ενέργεια μια πράσινη και καθαρή εναλλακτική λύση.

Οι εγκαταστάσεις που παράγουν ηλεκτρική ενέργεια από γεωθερμική ενέργεια μπορούν να γίνουν με διαφορετικές τεχνολογίες, αναλόγως το είδος της γεωθερμικής πηγής και τη θερμοκρασία της.

Η γεωθερμική ενέργεια προσφέρει πολλά πλεονεκτήματα ως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας. 

Σε αντίθεση με άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η αιολική και η ηλιακή, η γεωθερμική ενέργεια δεν επηρεάζεται από τις καιρικές συνθήκες και παρέχει σταθερή παροχή ενέργειας. 

Επίσης, σε σύγκριση με τις συμβατικές μορφές ενέργειας, η γεωθερμική ενέργεια έχει πολύ λιγότερες περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Ποιά Είναι Η Διαδικασία Εκμετάλλευσης Της Γεωθερμικής Ενέργειας;

διαδικασία γεωθερμικής ενέργειας

Γεωθερμικά Ρευστά και Μηχανική Αξιοποίηση

Η διαδικασία εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας αρχίζει με την εξόρυξη των γεωθερμικών ρευστών από τα πετρώματα της γης. 

Αυτά τα ρευστά, όπως το ζεστό νερό και ο ατμός, εκλύονται από το μάγμα που βρίσκεται κάτω από την επιφάνεια της γης. 

Η εξερεύνηση και η εκτίμηση του γεωθερμικού δυναμικού των περιοχών γίνεται μέσω της μηχανικής, όπου χρησιμοποιούνται διάφορες τεχνικές και μέθοδοι για να αξιοποιηθούν αυτές οι πηγές ενέργειας.

Μετά την εκμετάλλευση των ρευστών, μεταφέρονται στην επιφάνεια και αξιοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, θέρμανσης και ψύξης, ανάλογα με τον τύπο του γεωθερμικού συστήματος που χρησιμοποιείται.

Αφαλάτωση και Ιχθυοκαλλιέργειες

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας εκμετάλλευσης της γεωθερμικής ενέργειας, είναι πιθανό να εμφανιστούν περιβαλλοντικά ζητήματα, όπως η ανάγκη για αφαλάτωση των γεωθερμικών ρευστών που εκλύονται κατά τη διάρκεια της εκμετάλλευσης. 

Η αφαλάτωση είναι μία διαδικασία που αφαιρεί τα άλατα και άλλα ορυκτά από τα ρευστά, διατηρώντας το κύκλωμα νερού καθαρό και αποτρέποντας την εκλύση βλαβερών ουσιών στο περιβάλλον.

Επιπλέον, η γεωθερμική ενέργεια μπορεί να αξιοποιηθεί στις ιχθυοκαλλιέργειες για τη θέρμανση και ακόμη και τη φωτοσύνθεση των φυτών. 

Οι συνθήκες με τη χρήση του γεωθερμικού νερού στις ιχθυοκαλλιέργειες ευνοούν την ανάπτυξη των ψαριών και βοηθούν την παραγωγή να γίνει πιο αποτελεσματική και βιώσιμη.

Παραδείγματα Χωρών με Γεωθερμική Ενέργεια

χώρες με γεωθερμική ενέργεια

Ισλανδία: Η Πρωτοπόρος της Γεωθερμικής Ενέργειας

Η Ισλανδία είναι παγκοσμίως γνωστή για την εκμετάλλευση της γεωθερμικής ενέργειας, χάρη στην ιδιαίτερη τοποθεσία της επάνω στο μεγάλο ρήγμα του Ατλαντικού. 

Η γεωθερμική ενέργεια στην Ισλανδία εξυπηρετεί ένα σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών της χώρας, προστατεύοντας παράλληλα το περιβάλλον από ρυπογόνες εκπομπές.

Ιταλία: Λαρνταρέλλο και Γεωθερμική Ιστορία

Η Ιταλία έχει ιστορικά στενούς δεσμούς με τη γεωθερμική ενέργεια.

Στην περιοχή του Λαρνταρέλλο, που βρίσκεται στην κεντρική Ιταλία, αναπτύχθηκε η πρώτη γεωθερμική εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας το 1904, αποτελώντας ένα ιστορικό σημείο αλλαγής στην ανάπτυξη της γεωθερμίας.

ΔΕΗ και Ελληνική Ανάπτυξη

Στην Ελλάδα, η ΔΕΗ δραστηριοποιείται στον τομέα της γεωθερμικής ενέργειας, εξερευνώντας τις δυνατότητες ανάπτυξης νέων εγκαταστάσεων γεωθερμικής παραγωγής. 

Η Ελλάδα διαθέτει σημαντικό γεωθερμικό δυναμικό, κυρίως στις περιοχές των νησιών και των ηφαιστειακών πετρωμάτων. 

Η αξιοποίηση αυτών των πόρων μπορεί να συμβάλει θετικά στη μείωση της εξάρτησης από άλλα, πιο ρυπογόνα καύσιμα, και να υποστηρίξει τη βιώσιμη ανάπτυξη του ελληνικού ενεργειακού συστήματος.

Περιβαλλοντικοί και Ενεργειακοί Παράγοντες

εργοστάσιο γεωθερμικής ενέργειας

Επίδραση στη Χρήση Γης και στο Περιβάλλον

Η χρήση γης για τη γεωθερμική ενέργεια είναι συνήθως περιορισμένη, καθώς τα εργοστάσια και οι εγκαταστάσεις παίρνουν χώρο μόνο στην επιφάνεια της γης. 

Συνεπώς, η ανάπτυξη της γεωθερμικής ενέργειας δεν έχει μεγάλη επίδραση στα οικοσυστήματα και τη χρήση γης.

Ωστόσο, ορισμένες γεωθερμικές εγκαταστάσεις μπορεί να δημιουργήσουν περιβαλλοντικές προκλήσεις, όπως την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου κατά τη διαδικασία εξαγωγής της ενέργειας. 

Για το λόγο αυτό, είναι απαραίτητο η περιβαλλοντική επίβλεψη και η αποτελεσματική διαχείριση των εγκαταστάσεων, ώστε να μειωθεί οποιαδήποτε αρνητική επίδραση.

Σύγκριση με Άλλες Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Σε σύγκριση με άλλες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η αιολική ενέργεια και η ηλιακή ενέργεια (με φωτοβολταϊκά), η γεωθερμική ενέργεια παρουσιάζει μια σειρά πλεονεκτημάτων. 

Η παραγωγή γεωθερμικής ενέργειας είναι σταθερότερη, καθώς αδιαφορεί σε αντίθεση με τη χρονική διάρκεια ημέρας και τη δύναμη του ανέμου. 

Αυτό μπορεί να κάνει τη γεωθερμική ενέργεια μια πιο προβλέψιμη πηγή και επομένως πιο ελκυστική για επενδυτές.

Παρόλα αυτά, η ανάπτυξη γεωθερμικών εργοστασίων μπορεί να απαιτήσει μεγαλύτερες αρχικές επενδύσεις και την αξιοποίηση συγκεκριμένων γεωλογικών συνθηκών. 

Ως εκ τούτου, η γεωθερμική ενέργεια, παρόλο που προσφέρει εναλλακτική θέρμανση και πληθώρα άλλων εφαρμογών, δεν μπορεί να αναπτυχθεί σε όλες τις περιοχές με τον ίδιο τρόπο όπως η αιολική ή η ηλιακή ενέργεια.

Συχνές Ερωτήσεις για την Γεωθερμική Ενέργεια

Πώς λειτουργεί η γεωθερμική ενέργεια;

Η γεωθερμική ενέργεια λειτουργεί αξιοποιώντας τη θερμότητα που διαρρέει από το εσωτερικό της Γης. 

Η θερμότητα αυτή μεταφέρεται στην επιφάνεια της γης μέσω του μεταλλικού νερού (σε υγρή ή αέρια φάση) που περιέχεται μέσα σε πορώδη πετρώματα ή σε συστήματα ρηγμάτων.

Κόστος σε σπίτι;

Το κόστος εγκατάστασης γεωθερμικών συστημάτων στα σπίτια διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος της ισχύος που απαιτείται, τη γεωλογική κατάσταση της περιοχής και την τεχνολογία που χρησιμοποιείται. 

Ωστόσο, σε γενικές γραμμές, τα γεωθερμικά συστήματα σε ένα τυπικό σπίτι κοστίζουν περίπου 10.000 ευρώ.

Θερμοκρασία εδάφους και γεωθερμική ενέργεια

Η θερμοκρασία του εδάφους αυξάνεται κατά μέσο όρο κατά 25 - 30°C για κάθε χιλιόμετρο βάθους από την επιφάνεια της Γης, αν και αυτό μπορεί να ποικίλει ανάλογα με το γεωλογικό προφίλ κάθε περιοχής. Σε μεγάλα βάθη, η θερμοκρασία μπορεί να φτάσει και τις 500°C.

Επιστροφή στο ιστολόγιο