Τι Είναι το Virtual Net Metering; Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός

Ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net metering) είναι ένα σύστημα που επιτρέπει σε πελάτες με πολλαπλές μονάδες ή κτίρια να μοιράζονται την παραγωγή ενέργειας από έναν κοινό ενεργειακό πόρο, όπως ένα ηλιακό πάρκο. 

Αυτό μειώνει την ανάγκη για κάθε κτίριο να έχει το δικό της ηλιακό πάνελ και επιτρέπει στους πελάτες να μειώσουν το λογαριασμό τους για την ενέργεια που καταναλώνουν.

Στο ακόλουθο άρθρο θα δούμε αναλυτικά:

 • Διαφορά του Virtual Net Metering με το Net Metering
 • Εφαρμογή του Virtual Net Metering
  • Ποιοί έχουν δικαίωμα ένταξης στον ενεργειακό συμψηφισμό
 • Προϋποθέσεις για την Εγκατάσταση Ενός Συστήματος με Εικονικό Ενεργειακό Συμψηφισμο

Ποιά η Διαφορά του Virtual Net Metering με το Net Metering;

Οι διαφορές του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού από το Net Metering είναι οι εξής:

Χαρακτηριστικό Net Metering  Virtual Net Metering
Ποιος έχει πρόσβαση Ιδιοκτήτης του συστήματος Πολλαπλοί χρήστες σε ένα κτήριο
Ποιος λαμβάνει το πλεόνασμα ενέργειας Δίκτυο ηλεκτρισμού Άλλοι χρήστες στο ίδιο κτήριο
Ποιος πληρώνει το κόστος εγκατάστασης Ιδιοκτήτης του συστήματος Ιδιοκτήτης του κτηρίου
Ποιος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση Ιδιοκτήτης του συστήματος Ιδιοκτήτης του κτηρίου
Που μπορεί να χρησιμοποιηθεί Σε οποιοδήποτε κτήριο με ηλιακά πάνελ Σε πολυκατοικίες και επιχειρήσεις με πολλαπλούς χρήστες
Πότε είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί Οποιαδήποτε στιγμή Όταν υπάρχει συμφωνία μεταξύ των χρηστών και του διανομέα ηλεκτρικής ενέργειας

Πώς Μπορεί να Εφαρμοστεί το Virtual Net Metering;

Εικονικός Ενεργειακός Συμψηφισμός

Η εφαρμογή μιας εγκατάστασης Virtual Net Metering μπορεί να γίνει ως εξής:

 1. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος αυτοπαραγωγής: Αρχικά, πρέπει να εγκατασταθεί ένα φωτοβολταϊκο σύστημα αυτοπαραγωγής στην επιχείρηση ή στον χώρο που θα χρησιμοποιηθεί για την εφαρμογή του Virtual Net Metering.
 1. Σύνδεση με το δίκτυο μεταφοράς ρεύματος: Το φωτοβολταϊκο σύστημα πρέπει να συνδεθεί με το δίκτυο ρεύματος.
 1. Αίτηση για εφαρμογή Virtual Net Metering: Η επιχείρηση ή ο ιδιοκτήτης του χώρου πρέπει να υποβάλλει αίτηση στον τοπικό πάροχο ενέργειας για την εφαρμογή του Virtual Net Metering. Η αίτηση πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του φωτοβολταϊκού συστήματος και τους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα.
 1. Κατανομή της παραγωγής: Η παραγωγή ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα θα κατανέμεται στους συμμετέχοντες στο πρόγραμμα, ανάλογα με το μέγεθος της συνεισφοράς τους.

Ποιοί έχουν δικαίωμα ένταξης στον ενεργειακό συμψηφισμό;

Σύμφωνα με τον ΔΕΔΔΗΕ, δικαίωμα ένταξης στον ενεργειακό συμψηφισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου, τα οποία έχουν στην κυριότητά τους τον χώρο στον οποίο εγκαθίσταται ο σταθμός παραγωγής ενέργειας ή έχουν τη νόμιμη χρήση αυτού (π.χ. μέσω μίσθωσης, δωρεάν παραχώρησης κ.λπ.) και έχουν διασφαλίσει τη σύνδεση τους στο δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ.

Ποιές Είναι οι Προυποθέσεις για την Εγκατάσταση Ενός Συστήματος με Εικονικό Ενεργειακό Συμψηφισμό;

Προυποθέσεις Virtual Net Metering

Οι προυποθέσεις για την εγκατάσταση ενος συστήματος με virtual net metering είναι:

 • Η εγκατάσταση πρέπει να είναι συμβατή με την τεχνική και νομική νομοθεσία που ισχύει στην περιοχή της εγκατάστασης.
 • Πρέπει να υπάρχει σύνδεση του συστήματος με το δίκτυο διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • Το σύστημα πρέπει να έχει επαρκή ισχύ για να καλύπτει τις ανάγκες του καταναλωτή.
 • Η εγκατάσταση πρέπει να έχει πιστοποίηση από αρμόδιο φορέα για τη συμμόρφωση με τα πρότυπα ασφαλείας και ποιότητας.
 • Πλήρης εξόφληση των λογαριασμών ηλεκτρικής ενέργειας
Επιστροφή στο ιστολόγιο