Net Metering

Το Net Metering είναι ο ενεργειακός συμψηφισμός από φωτοβολταϊκά και άλλες ανανεώσιμες πηγές, η οποία επιτρέπει στους καταναλωτές να παράγουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια και να την καταναλώνουν στον τόπο παραγωγής τους, ενώ ταυτόχρονα τους δίνει τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν το δίκτυο για έμμεση αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Αυτό σημαίνει ότι η παραγόμενη ενέργεια που δεν χρησιμοποιείται αμέσως, μπορεί να αποθηκευτεί στο δίκτυο και να χρησιμοποιηθεί αργότερα, όταν χρειαστεί.

Στο ακόλουθο άρθρο θα μάθετε: 

 • Πως λειτουργεί το net metering
 • Γιατί Net Metering;
 • Νομοθετικό Πλαίσιο
 • Οδηγός εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος
 • Απόδοση net metering
 • Προσφορές Για Φωτοβολταϊκά Net metering

Πως Λειτουργεί το Net Metering;

λειτουργια net metering

Το Net Metering λειτουργεί με τη χρήση ενός ειδικού μετρητή που καταγράφει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια από τις ανανεώσιμες πηγές, όπως τα αυτόνομα φωτοβολταϊκά συστήματα, και την ενέργεια που καταναλώνεται από το σπίτι ή την επιχείρηση. 

Ο μετρητής αυτός καταγράφει την παραγόμενη ενέργεια και την ενέργεια που καταναλώνεται, και το σύστημα Net Metering συμψηφίζει τις δύο τιμές.

Σε περίπτωση που η παραγόμενη ενέργεια είναι μεγαλύτερη από αυτή που καταναλώνεται, η υπόλοιπη ενέργεια που δεν χρησιμοποιείται αποθηκεύεται στο δίκτυο.

Αντίθετα, αν η κατανάλωση είναι μεγαλύτερη από την παραγωγή, οι καταναλωτές αγοράζουν την έλλειψη ενέργειας από το δίκτυο.

Σημαντικό είναι να εγκατασταθεί φωτοβολταϊκό σύστημα που να καλύπτει τις ανάγκες κατανάλωσης ώστε να παραλειφθούν επιπλέον κόστη.

Διάβασε επίσης: Τι είναι το Virtual Net Metering;

Ποιά Είναι τα Πλεονεκτήματα του Net Metering;

πλεονεκτηματα net metering

Τα 8 βασικά πλεονεκτήματα του Net Metering είναι τα εξής:

 1. Ενθάρρυνση των καταναλωτών να αναλάβουν τη δική τους ευθύνη για την παραγωγή και χρήση καθαρής ενέργειας, οδηγώντας σε μια πιο βιώσιμη και αειφόρο κοινωνία στο μέλλον.
 2. Σημαντική μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας για τους καταναλωτές.
 3. Αυτονομία καθώς επιτρέπει στους καταναλωτές να γίνουν αυτάρκεις στην παραγωγή και χρήση καθαρής ενέργειας και να μειώσουν την εξάρτησή τους από το κράτος.
 4. Βελτίωση του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας και των υπηρεσιών που παρέχονται από τις εταιρείες διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 5. Ο ιδιώτης ή ο επαγγελματίας μπορεί να προπληρώσει την ηλεκτρική του ενέργεια για τα επόμενα 25 χρόνια με ένα χαμηλό σταθερό κόστος. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα επηρεαστεί από τις ετήσιες αυξήσεις της ΔΕΗ ή άλλων παρόχων ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς θα έχει ήδη πληρώσει για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας του. 
 6. Αύξηση της ζήτησης για ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και ενθάρρυνση της παραγωγής καθαρής ενέργειας.
 7. Μείωση των απώλειων που παρατηρούνται κατά τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργεια.
 8. Δυνατότητα κάλυψης μεγάλου μέρους του κόστους θέρμανσης και απεξάρτηση απο τις διακυμάνσεις των τιμών του ρυπογόνου πετρελαίου ή του φυσικού αερίου.

Ποιό Είναι το Νομοθετικό Πλαίσιο για το Net Metering;

Το νομοθετικό πλαίσιο για το net metering στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με το Ν.4203/2013 (ΦΕΚ 235Α/1‐11‐2013) και από τον Ιανουάριο του 2015 είναι νόμιμο.

Σύμφωνα με αυτό, οι καταναλωτές μπορούν να κάνουν χρήση του net metering και να συμψηφίζουν την παραγωγή τους από ανανεώσιμες πηγές με την κατανάλωσή τους. 

Το πρόγραμμα αφορά στην εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων, τα οποία τροφοδοτούν τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης και είναι συνδεδεμένα στο δίκτυο, στον ίδιο ή όμορο χώρο με τις εγκαταστάσεις κατανάλωσης. 

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα μπορούν να εγκαθίστανται σε κτίρια, στο έδαφος ή σε άλλες κατασκευές, συμπεριλαμβανομένων και αυτών του πρωτογενούς τομέα.

Η μέγιστη ισχύς του φωτοβολταϊκού συστήματος διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή με 20kw για την υπειρωτική ελλάδα και τα διασυνδεδεμενα νησιά. 

Τα μή διασυνδεδεμένα νησιά έχουν όριο ισχύς 10kw και 20kw στην Κρήτη. 

Σε περίπτωση που τα φωτοβολταϊκα συστήματα υπερβαίνουν τα όρια προβλέπεται μέχρι το 50% της συμφωνημένης ισχύος της εγκατάστασης κατανάλωσης. 

Οδηγός Εγκατάστασης του Φωτοβολταϊκού Συστήματος

οδηγος εγκεταστασης net metering

Πρωτού επικοινωνήσετε με μηχανικό ή με συνεργείο εγκατάστασης φωτοβολταϊκών είναι απαραίτητο να βρείτε την ετήσια κατανάλωση ρευματός σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να υπολογίσετε το μέγεθος του συστήματος που χρειάζεστε.

Μπορείτε να βρείτε την ετήσια κατανάλωση ρεύματος στο τελευταίο λογαριασμό ηλεκτροδότη σας. Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε έναν εκτιμητή κατανάλωσης ρεύματος που παρέχουν πολλές εταιρείες ενέργειας στο διαδίκτυο.

Μην ξεχνάτε ότι οι καιρικές συνθήκες και η γεωγραφική τοποθεσία επηρεάζουν την παραγωγή ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σύστημα, οπότε θα πρέπει να λάβετε υπόψη σας αυτούς τους παράγοντες κατά τον υπολογισμό του μεγέθους του συστήματος.

Αφού υπολογίσετε το μέγεθος του συστήματος που χρειάζεστε, θα πρέπει να επιλέξετε τον τύπο των φωτοβολταϊκών που θα χρησιμοποιήσετε, τον τύπο του μετατροπέα και τα υπόλοιπα συστατικά του συστήματος.

Συνιστάται να ζητήσετε τη βοήθεια ενός ειδικού μηχανικού ή ενός συνεργείου εγκατάστασης φωτοβολταϊκών, εάν δεν είστε βέβαιοι για το πώς να επιλέξετε τα κατάλληλα κομμάτια.

Για μία μέση οικογένεια, σε κάθε άτομο αντιστοιχεί κατανάλωση, περίπου 1600kWh με 2000kWh ετησίως.

Ποιά Είναι η Διαδικασία Σύνδεσης Net Metering;

Σύνδεση Net Metering

Η διαδικασία σύνδεσης για την αίτηση στον ΔΕΔΔΗΕ είναι η εξής: 

 1. Θα πρέπει να καταθέσετε αίτηση στη ΔΕΔΔΗΕ για τη σύνδεση του συστήματός σας με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ. Η υποβολή γίνεται μέσω του Taxisnet. Η αίτηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει μια περιγραφή της εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος, τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος, τον τύπο του μετατροπέα, τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του συστήματος και τα στοιχεία του τεχνικού που θα εγκαταστήσει το σύστημα.
 2. Μετά την υποβολή της αίτησης, θα πρέπει να περιμένετε την έγκριση της ΔΕΔΔΗΕ εντός  δεκαπέντε εργάσιμων ημερών . Εάν η αίτησή σας εγκριθεί, τότε η ΔΕΔΔΗΕ θα σας ενημερώσει για τη διαδικασία σύνδεσης του συστήματός σας με το δίκτυο της ΔΕΔΔΗΕ.
 3. Ο ΔΕΔΔΗΕ θα συντάξει προσφορά σύνδεσης προς τον ιδιοκτήτη του φωτοβολταϊκού. Καλείται να πληρώσετε τα έξοδα σύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ και στη συνέχεια να υπογράψετε τη προσφορά σύνδεσης του ΔΕΔΔΗΕ και τη σύμβαση ενεργειακού συμψηφισμού πάροχου σας ΔΕΗ.
 4. Εν συνέχεια θα πρέπει να προβείτε στην εγκατάσταση του συστήματος σας από εξειδικευμένο προσωπικό. Μετά την εγκατάσταση, η ΔΕΔΔΗΕ θα προβεί σε έλεγχο του συστήματος για τη σύνδεσή του με το δίκτυο. 
 5. Εάν ο έλεγχος είναι επιτυχής, τότε θα ενεργοποιηθεί η σύνδεση του συστήματός σας αυτόματα και θα μπορείτε να ξεκινήσετε την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η σύμβαση έχει διάρκεια 25 χρόνια.

Απόδοση Net Metering

Ας υποθέσουμε οτι η τιμή της κιλοβατώρας κυμαίνεται στο οικιακό τιμολόγιο στα 0,16/kWh.

Με ετήσια κατανάλωση 7.500 κιλοβατώρες τον χρόνο, το ετήσιο κόστος μόνο για το ρεύμα είναι περίπου 1200 ευρώ. Ο ιδιοκτήτης θα μπορεί να εξοικονομεί το ποσό αυτό εκτός απο κάποια τέλη της ΔΕΗ που δεν συμψηφίζονται.

Ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 5 κιλοβάτ χωρίς το κόστος εγκατάστασης και βάσης είναι περίπου 4.940 ευρώ συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ. Ο χρόνος απόσβεσης στο παράδειγμα ανέρχεται στα 5-6 έτη.

Σε περίπτωση όπου το κόστος ρεύματος αυξανόταν, θα οδηγούσε σε μια μείωση του χρόνου απόσβεσης, κάνοντας την επένδηση περισσότερα κερδοφόρη.

Είναι σημαντικό να λάβετε υπόψη οτι ενα καλής ποιότητας Net Metering φωτοβολταϊκό σύστημα έχει διάρκεια ζωής περίπου 25-30 χρόνια κάνοντας το πολύ κερδοφόρο σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

Σημαντικό: Με τα προγράμματα επιδότησης για φωτοβολταϊκά μπορείτε να έχετε ακόμα μεγαλύτερο κέρδος απο το σύστημα σας, αφού το αρχικό ποσό για την εγκατάσταση όλου του συστήματος μειώνεται δραματικά. 

Προσφορές Για Net Metering

Ένα οικονομικό πακέτο 5 kW μονοφασικό περιλαμβάνει: 

Ηλιακά Πάνελ

12 τεμάχια φωτοβολταϊκών Jingo Solar TOTAL BLACK 420W με 25 χρόνια εγγύηση

2 τεμάχια 100 μέτρων καλώδια 

Αντιστροφέα (Inverter)

7500W Υβριδικός Αντιστροφέας της εταιριας Afore

Μονοφασικός Μετρητής Ενέργειας

Μονοφασικός Μετρητής Net Metering GAMA 

Smart BMS

Μπαταρία με έξυπνη διαχείριση NovaVolt

Προσφορές Για Αυτόνομα Φωτοβολταϊκά Πακέτα

Προσφορες Φωτοβολταικων