Ποιά Είναι τα Υλικά Φωτοβολταϊκών; Υλικα και Εξαρτήματα

Τα υλικά για την εγκατάσταση αυτόνομων φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι:

 • Φωτοβολταϊκά πάνελ
 • Αντιστροφείς (inverter)
 • Μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας
 • Βάσεις στήριξης των πάνελ
 • Σωληνώσεις
 • Ασφάλειες

Παράγοντες όπως το μέγεθος του συστήματος και το πού θα γίνει η εγκατάσταση θα επηρεάσουν την ποσότητα των πάνελ και το μέγεθος του inverter και της μπαταρίας.

Παρακάτω θα μάθετε:

 • Υλικά Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
 • Εργαλεία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων
 • Συνδεσμολογία Φωτοβολταϊκών

Καλέστε σήμερα στο 6978484685 ή 2105512500, για να δημιουργήσουμε ένα φωτοβολταϊκό πακέτο με εγκατάσταση!

Ποιά Είναι τα Υλικά των Φωτοβολταϊκών Συστημάτων;

Υλικά Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Τα βασικά υλικά των φωτοβολταϊκών συστημάτων είναι τα εξής:

1. Φωτοβολταϊκά πάνελ

Τα φωτοβολταϊκά πάνελ είναι το βασικό στοιχείο ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. 

Τα πάνελ αυτά είναι είτε μονοκρυσταλλικά είτε πολυκρυσταλλικά, μετατρέποντας την ηλιακή ακτινοβολία σε ηλεκτρική ενέργεια. 

Τα μονοκρυσταλλικά πάνελ έχουν υψηλότερη απόδοση αλλά είναι πιο ακριβά από τα πολυκρυσταλλικά πάνελ.

2. Αντιστροφείς (Inverter) για φωτοβολταϊκά

Οι αντιστροφείς (inverter) για φωτοβολταϊκά είναι απαραίτητοι για τη μετατροπή της συνεχούς ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα πάνελ σε εναλλασσόμενη ηλεκτρική ενέργεια που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από το σπίτι ή την επιχείρηση.

3. Μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας

Οι μπαταρίες αποθήκευσης ενέργειας είναι απαραίτητες για την αποθήκευση της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα φωτοβολταϊκά, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά τις ώρες που δεν υπάρχει ηλιοφάνεια.

4. Βάσεις στήριξης των πάνελ

Οι βάσεις στήριξης των φωτοβολταϊκών πλαισίων είναι οι κατασκευές που στηρίζουν και ασφαλίζουν τα ηλιακά πάνελ στη θέση τους. Υπάρχουν διάφοροι τύποι βάσεων στήριξης, μεταξύ των οποίων:

Στο έδαφος: Αυτές εγκαθίστανται στο έδαφος και είναι ιδανικές για ηλιακά πάρκα μεγάλης κλίμακας.

Σε στέγες: Αυτές εγκαθίστανται στις στέγες των κτιρίων και είναι ιδανικές για οικιακές και εμπορικές εγκαταστάσεις.

Ο τύπος της βάσης στήριξης που χρησιμοποιείται εξαρτάται από τις απαιτήσεις της εγκατάστασης, όπως η τοποθεσία, ο διαθέσιμος χώρος και η επιθυμητή παραγωγή ενέργειας.

5. Ασφάλειες

Οι ασφάλειες των φωτοβολταϊκών είναι τύποι ασφαλειών που χρησιμοποιούνται στα φωτοβολταϊκά συστήματα για την προστασία του συστήματος από συνθήκες υπερφορτωσης και βραχυκυκλώματος. 

Οι ασφάλειες αυτές έχουν σχεδιαστεί για να διακόπτουν τη ροή της ηλεκτρικής ενέργειας σε περίπτωση σφάλματος, προστατεύοντας έτσι το σύστημα και αποτρέποντας τη ζημία στα εξαρτήματα. 

Οι ασφάλειες χρησιμοποιούνται συνήθως σε διατάξεις ηλιακών συλλεκτών, αντιστροφείς και άλλα εξαρτήματα του φωτοβολταϊκού συστήματος.

Διάβασε επίσης: Πώς Τοποθετούνται τα Φωτοβολταϊκά

Εργαλεία Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

εργαλεια για εγκατασταση φωτοβολταικων

Στην παρακάτω ενότητα μπορείτε να δείτε τα βασικά εργαλεία που χρειάζονται για την εγκατάσταση και συντήρηση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος.

Εργαλεία Εγκατάστασης

 • Ηλεκτρικό κατσαβίδι
 • Πιστόλι σιλικόνης
 • Εργαλείο μέτρησης
 • Πένσα κοπής
 • Σταυροκατσάβιδο
 • Κατσαβίδι Torx
 • Καλώδια
 • Σκάλα
 • Κόφτης καλωδίων

Εργαλεία Συντήρησης

 • Καθαριστικό σπρέι
 • Πανί μικροϊνών
 • Σκούπα
 • Λάστιχο κήπου
 • Σκάλα

Επιπλέον, θα πρέπει να διαθέτετε εξοπλισμό ασφαλείας, όπως κράνος για την εργασία σε σημεία με υψόμετρο.

Διάβασε επίσης: Πώς Καθαρίζουμε τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ;

Συνδεσμολογία Φωτοβολταϊκών

Η συνδεσμολογία των φωτοβολταϊκών αποτελεί ένα από τα βασικά στάδια της εγκατάστασης ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. 

Ο σκοπός της συνδεσμολογίας είναι η σύνδεση των φωτοβολταϊκών μεταξύ τους και με τον αντιστροφέα, ώστε να παραχθεί η απαιτούμενη ενέργεια για τη λειτουργία του συστήματος.

Οι συνδέσεις των φωτοβολταϊκών μπορούν να γίνουν με διάφορους τρόπους, ανάλογα με τον τύπο του συστήματος και την ποσότητα των φωτοβολταϊκών πάνελ. 

Οι βασικές μέθοδοι συνδεσμολογίας είναι οι εξής:

Σύνδεση σε Σειρά

Όταν τα ηλιακά κύτταρα συνδέονται σε σειρά, οι τάσεις τους αθροίζονται, κάτι που μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερη συνολική τάση εξόδου. 

Το αποτέλεσμα αυτό είναι χρήσιμο σε κάποιες εφαρμογές όπου απαιτείται υψηλότερη τάση, όπως σε ηλιακά συστήματα συνδεδεμένα με το δίκτυο.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχουμε 3 ηλιακά κύτταρα, καθένα από τα οποία παράγει 0,5V ηλεκτρικής ενέργειας όταν εκτίθεται στο ηλιακό φώς.

Εάν συνδέσουμε αυτά τα στοιχεία σε σειρά, η τάση εξόδου ολόκληρου του πίνακα θα είναι 1,5V (0,5V + 0,5V + 0,5V).

Ωστόσο, η σύνδεση ηλιακών κυττάρων σε σειρά ενδέχεται να έχει και ορισμένα μειονεκτήματα. 

Για παράδειγμα, εάν ένα από τα κύτταρα της σειράς επισκιάζεται ή έχει υποστεί ζημιά, μπορεί να μειωθεί η συνολική απόδοση ολόκληρης της σειράς. 

Επιπλέον, εάν τα κύτταρα δεν είναι σωστά προσαρμοσμένα ως προς τα χαρακτηριστικά ρεύματος και τάσης, αυτό μπορεί επίσης να οδηγήσει σε μειωμένη απόδοση.

Παράλληλη σύνδεση

Η παράλληλη σύνδεση στα φωτοβολταικά αναφέρεται στη σύνδεση πολλαπλών ηλιακών συλλεκτών μεταξύ τους έτσι ώστε οι θετικοί ακροδέκτες τους να συνδέονται σε ένα κοινό θετικό καλώδιο και οι αρνητικοί ακροδέκτες τους σε ένα κοινό αρνητικό καλώδιο.

Αυτή η διαμόρφωση επιτρέπει την άθροιση του ρεύματος που παράγεται από κάθε πάνελ, ενώ η τάση παραμένει η ίδια.

Ως αποτέλεσμα, αυξάνεται η συνολική ισχύς εξόδου.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχουμε δύο ηλιακούς συλλέκτες ονομαστικής ισχύος 100 watt και 24 volts ο καθένας. 

Αν τα συνδέσουμε παράλληλα, η τάση παραμένει η ίδια (24V), αλλά το ρεύμα διπλασιάζεται. Έτσι, η συνολική ισχύς εξόδου θα είναι:

Ισχύς = Τάση x Ρεύμα

Συνολική ισχύς = 24V x (100W/24V + 100W/24V)

Συνολική ισχύς = 24V x 8,33A

Συνολική ισχύς = 200W

Έτσι, συνδέοντας παράλληλα τους δύο ηλιακούς συλλέκτες, θα έχουμε συνολική ισχύ εξόδου 200 Watt στα 24 Volt.

Σημαντικό: Μπορούμε σε ένα σύστημα να έχουμε και μικτή σύνδεση, που είναι ο συνδυασμός των 2 παραπάνω μεθόδων.

Επιστροφή στο ιστολόγιο