Πόση Είναι η Απαιτούμενη Επιφάνεια Για Φωτοβολταϊκά;

Η απαιτούμενη επιφάνεια για 1 kWp φωτοβολταϊκό σύστημα είναι περίπου 7-8 m2. Αυτό σημαίνει ότι για ένα 5 kWp σύστημα, η απαιτούμενη επιφάνεια θα είναι περίπου 35-40 m2.

Παράγοντες όπως η απόδοση των πάνελ, η περιοχή και οι καιρικές συνθήκες και η κλίση, μπορούν να επηρεάσουν την απαιτούμενη επιφάνεια.

Στο ακόλουθο άρθρο θα δούμε:

  • Τι είναι τα φωτοβολταϊκά συστήματα
  • Παράγοντες που Επηρεάζουν την Απαιτούμενη Επιφάνεια
  • Υπολογισμός της Απαιτούμενης Επιφάνειας
    • Ποιά είναι η βέλτιστη κλίση για φωτοβολταϊκά ανά μήνα;

Τι είναι τα Φωτοβολταϊκά Συστήματα;

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούνται από φωτοβολταϊκά πάνελ, τα οποία μετατρέπουν την ηλιακή ενέργεια σε ηλεκτρική.

Περιλαμβάνονται από πάνελ που περιέχουν συνήθως κρυσταλλικό πυρίτιο ή άμορφο πυρίτιο. Τα κυριότερα είδη είναι τα μονοκρυσταλλικά  και τα πολυκρυσταλλικά.

Παράγοντες που Επηρεάζουν την Απαιτούμενη Επιφάνεια

φωτοβολταικα και απαιτουμενη επιφανεια

3 είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν την απαιτούμενη επιφάνεια για τα φωτοβολταϊκά. Αυτοί είναι οι εξής:

  1. Η απόδοση των φωτοβολταϊκών πάνελ
  2. Η τοποθεσία του φωτοβολταϊκού συστήματος και οι κλιματικές συνθήκες στην περιοχή
  3. Η κλίση και ο προσανατολισμός των φωτοβολταϊκών

1. Η Απόδοση των Φωτοβολταϊκών Πάνελ

Όσο υψηλότερη είναι η απόδοση του κάθε πάνελ, τόσο λιγότερη επιφάνεια θα απαιτείται για να καλύψει τις ενεργειακές σας ανάγκες. 

Αντίθετα, όσο χαμηλότερη είναι η απόδοση του πάνελ, τόσο μεγαλύτερη επιφάνεια θα απαιτείται για να παραχθεί η ίδια ποσότητα ενέργειας.

Για παράδειγμα, αν ένα φωτοβολταϊκό πάνελ έχει απόδοση 20%, αυτό σημαίνει ότι μόνο το 20% της ηλιακής ενέργειας μετατρέπεται σε ηλεκτρική

Έτσι, για να παράγουμε μια συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας, θα απαιτείται μεγαλύτερη επιφάνεια φωτοβολταϊκών πάνελ σε σχέση με ένα πάνελ με απόδοση 25%.

2. Γεωγραφική Θέση και Κλίμα

Η γεωγραφική θέση και το κλίμα είναι επίσης σημαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν την απαιτούμενη επιφάνεια. 

Σε περιοχές με μεγαλύτερη ηλιοφάνεια, όπως η Κρήτη, απαιτείται μικρότερη επιφάνεια για να παραχθεί η ίδια ισχύς σε σχέση με περιοχές με λιγότερη ηλιοφάνεια, όπως η Βόρεια Ελλάδα.

3. Η Κλίση και ο Προσανατολισμός των Φωτοβολταϊκών

Η κλίση και ο προσανατολισμός των φωτοβολταϊκών επηρεάζουν την απαιτούμενη επιφάνεια για δύο βασικούς λόγους:

  1. Απόδοση ενέργειας: Ο προσανατολισμός των φωτοβολταϊκών πάνελ επηρεάζει την απόδοση. Αν τα πάνελ είναι στραμμένα προς τον ήλιο, τότε λαμβάνουν περισσότερη ηλιακή ενέργεια και παράγουν περισσότερη ηλεκτρική. Αντίθετα, αν είναι στραμμένα μακριά από τον ήλιο ή αν η κλίση τους είναι λάθος, τότε η απόδοση μειώνεται.
  1. Χώρος: Αν τα πάνελ είναι στραμμένα προς τον ήλιο και η κλίση τους είναι σωστή, τότε μπορούν να τοποθετηθούν πιο κοντά μεταξύ τους, μειώνοντας έτσι τον απαιτούμενο χώρο.

Υπολογισμός της Απαιτούμενης Επιφάνειας

υπολογισμος απαιτουμενης επιφανειας για φωτοβολταικα

Για να υπολογίσετε την απαιτούμενη επιφάνεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον ακόλουθο τύπο:

Επιφάνεια = (Συνολική ισχύς εξόδου / Απόδοση πάνελ) / (Ηλιακή ακτινοβολία x Απόδοση συστήματος)

Όπου:

Συνολική ισχύς εξόδου: Η συνολική ποσότητα ισχύος που αναμένεται να παράγουν τα φωτοβολταϊκά πάνελ, μετρούμενη σε Watt (W).

Απόδοση πάνελ: Η απόδοση των πλαισίων, εκφρασμένη ως ποσοστό.

Ηλιακή ακτινοβολία: Η ποσότητα της ηλιακής ενέργειας που φτάνει στην επιφάνεια των πάνελ, μετρούμενη σε Watt ανά τετραγωνικό μέτρο (W/m²).

Απόδοση συστήματος: Η απόδοση ολόκληρου του φωτοβολταϊκού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των πλαισίων, των καλωδίων και του μετατροπέα, εκφρασμένη σε ποσοστό.

Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι έχετε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 10 kW με πάνελ που έχουν απόδοση 20% και βρίσκεστε σε μια περιοχή με μέση ηλιακή ακτινοβολία 1.000 W/m². 

Ας υποθέσουμε επίσης ότι η απόδοση του συστήματός σας είναι 80%.

Χρησιμοποιώντας τον παραπάνω τύπο, μπορούμε να υπολογίσουμε την απαιτούμενη επιφάνεια ως εξής:

Επιφάνεια = (10.000 W / 0,20) / (1.000 W/m² x 0,80) Επιφάνεια = 62,5 m²

Επομένως, θα χρειαστείτε περίπου 62,5 τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας για να εγκαταστήσετε το φωτοβολταϊκό σύστημα των 10 kW.

Ποια είναι η βέλτιστη κλίση για φωτοβολταϊκά ανά μήνα;

Η βέλτιστη κλίση για φωτοβολταϊκά διαφέρει ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή και τον μήνα.

Για παράδειγμα, στην Ελλάδα, η κλίση πρέπει να είναι περίπου 35 μοίρες για τον χειμώνα και 20 μοίρες για το καλοκαίρι.

προσφορες φωτοβολταικων

Back to blog