Πως Βγάζω Άδεια Για Φωτοβολταϊκά: Νομοθεσία και Εγκατάσταση

Στην Ελλάδα, η διαδικασία έκδοσης αδειών για φωτοβολταϊκά συστήματα έχει απλοποιηθεί, επιτρέποντας την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε λιγότερο από ένα μήνα.

Για να λάβετε την άδεια, θα χρειαστεί να υποβάλετε αίτηση στη ΔΕΗ, να υπογράψετε συμβάσεις σύνδεσης και συμψηφισμού και να εγκαταστήσετε το σύστημα. 

Παράλληλα, στη διαδικασία εκδόσεως αδειοδότησης, η Επιτροπή Πολεοδομικού Αρχιτεκτονικού Ελέγχου (ΕΠΑΕ) δεν απαιτεί πλέον έγκριση για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών μικρής κλίμακας.

Παρακάτω θα μάθετε:

  • Διαδικασία Αδειοδότησης Φωτοβολταϊκών
  • Βήματα Εγκατάστασης Φωτοβολταϊκού Έργου
  • Αγορά Άδειας απο Τρίτο Πρόσωπο

Ποιά Είναι η Διαδικασία Αδειοδότησης Φωτοβολταϊκών;

διαδικασια αδειοδοτησης φωτοβολταικων

Η διαδικασία αδειοδότησης φωτοβολταϊκών περιλαμβάνει τα εξής βήματα:

  1. Έγκριση Έργου
  2. Σύμβαση Σύνδεσης
  3. Σύμβαση Συμψηφισμού
  4. Αξιολόγηση Εξοπλισμού

Έγκριση Έργου

Σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση του ΥΠΕΚΑ από 25/8/2010, η έγκριση του έργου φωτοβολταϊκής εγκατάστασης σε στέγη ή ταράτσα έχει απλοποιηθεί και ολοκληρώνεται σε λιγότερο από ένα μήνα. 

Αυτό σημαίνει ότι δεν χρειάζεται να περάσει η έγκριση από την Πολεοδομία ή να λάβει καμία άλλη άδεια.

Σύμβαση Σύνδεσης

Η σύμβαση σύνδεσης αφορά τη σύνδεση της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης στο δίκτυο της ΔΕΗ. 

Θα πρέπει να υποβληθεί αίτηση στη ΔΕΗ και μετά θα υπογραφεί η σύμβαση σύνδεσης μεταξύ του παραγωγού και της ΔΕΗ.

Σύμβαση Συμψηφισμού

Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας αδειοδότησης, πρέπει επίσης να υπογραφεί μια σύμβαση συμψηφισμού μεταξύ του παραγωγού και της ΔΕΗ. 

Αυτή η σύμβαση θα καθορίζει τους όρους και τις προϋποθέσεις της σχέσης μεταξύ των δύο πλευρών, συμπεριλαμβανομένων των τιμών πώλησης της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Αξιολόγηση Εξοπλισμού

Τέλος, πρέπει να γίνει μια αξιολόγηση του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί για την εγκατάσταση των φωτοβολταϊκών

Αυτό συνήθως περιλαμβάνει την επιλογή των κατάλληλων φωτοβολταϊκών πλαισίων, των μετατροπέων και άλλου εξοπλισμού που απαιτείται για την ομαλή λειτουργία της εγκατάστασης.

Η αξιολόγηση πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συνθήκες του χώρου, όπως η θέση, η στέγη και η επίδραση των γειτονικών κτιρίων και των δέντρων.

Διαβάστε επίσης: Πώς Καθαρίζουμε τα Φωτοβολταϊκά Πάνελ;

Ποιά Είναι τα Βήματα Εγκατάστασης του Φωτοβολταικού Έργου;

Βήματα Εγκατάστασης Φωτοβολταικού Έργο

Κατάθεση Αίτησης στην ΔΕΗ

Για την έναρξη της διαδικασίας, ο αιτούμενος πρέπει να καταθέσει αίτηση στη ΔΕΗ για να μετρήσει τις καταναλώσεις του για τα τελευταία 3 χρόνια. 

Στη συνέχεια, η ΔΕΗ θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο σπίτι του αιτητή για να ελέγξει τις προϋποθέσεις και να εκτιμήσει τις τεχνικές απαιτήσεις του εγχειρήματος.

Σύνδεση Φ/Β Εξοπλισμού

Μετά την έγκριση από τη ΔΕΗ, ξεκινά η διαδικασία εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού συστήματος

Αρχικά, πραγματοποιείται η στερέωση των βάσεων και των οριζόντιων προφίλ αλουμινίου. 

Στη συνέχεια, τοποθετούνται τα φωτοβολταϊκά πλαίσια πάνω στα οριζόντια προφίλ αλουμινίου με χρήση ειδικών συγκρατητών. 

Τέλος, η ηλεκτρονική σύνδεση του εξοπλισμού πρέπει να γίνει από εξειδικευμένο προσωπικό, και θα πρέπει να έχει εγκατασταθεί ένας ηλεκτρονικός μετρητής (ρολόι) για την παρακολούθηση της παραγωγής ενέργειας.

Εγγυητική Επιστολή

Στο τελικό στάδιο της διαδικασίας, ο αιτούμενος υποχρεούται να καταθέσει εγγυητική επιστολή υπέρ της ΔΕΗ σύμφωνα με τη νομοθεσία που ισχύει. 

Η εγγυητική επιστολή πρέπει να καλύπτει το ποσό που αντιστοιχεί στην περίοδο ολοκλήρωσης του φωτοβολταϊκού έργου.

Μετά την υποβολή της εγγυητικής επιστολής και την ολοκλήρωση των παραπάνω βημάτων, το φωτοβολταϊκό έργο θεωρείται εγκατεστημένο, και η Φ/Β εγκατάσταση μπορεί πλέον να λειτουργήσει.

Γίνεται να Αγοράσω Άδεια απο Τρίτο Πρόσωπο;

Στη διαδικασία αδειοδότησης για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων, είναι δυνατή η αγορά άδειας από τρίτο πρόσωπο, αλλά μόνο για φωτοβολταϊκό πάρκο

Ωστόσο, αυτό μπορεί να γίνει μόνο υπό ορισμένες προϋποθέσεις και κατανοώντας τους σχετικούς κανονισμούς.

Το πιο κοινό παράδειγμα αγοράς αδείας από τρίτο πρόσωπο είναι η αγορά της άδειας από κάποιον που έχει ήδη πραγματοποιήσει τη διαδικασία αδειοδότησης αλλά, για διάφορους λόγους, δεν προχώρησε στην εγκατάσταση του συστήματος. 

Με αυτόν τον τρόπο, το τρίτο πρόσωπο μπορεί να πουλήσει την άδεια και να επιστρέψει στον αγοραστή τους πληρωμένους όρους σύνδεσης που είχε εξασφαλίσει.

Ωστόσο, είναι σημαντικό να γνωρίζεται ότι αυτή η διαδικασία απαιτεί κάποιες τυπικές διαδικασίες, όπως η έκδοση νέας άδειας στο όνομα του νέου χρήστη. 

Επίσης, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι η αγορά αδείας από τρίτο πρόσωπο μπορεί να συνεπάγεται πρόσθετο κόστος για τον αγοραστή.

Γενικά, ναι, είναι δυνατή η αγορά αδείας από τρίτο πρόσωπο

Ωστόσο, θα πρέπει να συμβουλευτείτε με ειδικούς ή εταιρείες που ασχολούνται με την αδειοδότηση φωτοβολταϊκών, προκειμένου να εξασφαλίσετε ότι γίνεται σωστά και νόμιμα η μεταφορά της άδειας και ότι οι συγκεκριμένες προϋποθέσεις ικανοποιούνται, ώστε να αποφύγετε πιθανές απάτες.

Back to blog